English   polski  
 
English   polski  

Informacje

Biblioteka

BASE

Informacje techniczne

Dla uzyskania najlepszej funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej należy korzystać z możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari lub innych przeglądarek funkcjonalnie zgodnych z którąś z powyższych.

Internet Explorer: nie wszystkie funkcje działają w podstawowym trybie IE9 — zalecane jest skorzystanie z trybu zgodności lub przełączenie w tryb IE8 lub IE7.

Do przeglądania publikacji w formacie DjVu konieczne jest zainstalowanie jednej z wtyczek: Caminova DjVu Browser Plug-in (Windows/Mac), DjView (Unix). Możliwe jest skorzystanie z wbudowanego apletu, który wymaga środowiska Java.

Do przeglądania publikacji w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie jednej z wtyczek: Adobe Reader, Foxit Reader.

Więcej informacji na temat platformy do budowy bibliotek cyfrowych dLibra znajduje się tutaj.