English   polski  
 
English   polski  

Information

Library

BASE

O projekcie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie została utworzona w ramach projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. W ramach Biblioteki Cyfrowej utworzono kolekcję – Repozytorium zawierającą publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.