English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Publication structure:
 • Wąchol, Grzegorz - red. Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacy
  • Wąchol, Grzegorz, Wstęp
  • Murzyn, Marcin, Pracownicy służby zdrowia i hospicjów w relacji do człowieka w terminalnym stadium choroby nowotworowej : perspektywa bioetyki personalistycznej
  • Miśkowicz, Klaudia (1995- ), Uczestnictwo i wzajemność : sposoby funkcjonowania osoby we wspólnocie w tekstach Karola Wojtyły i Józefa Tischnera
  • Sikora, Konrad (1992- ), Dialogiczne aspekty dzieła sztuki
  • Tytko, Karolina, Wartość godności osoby w kontekście zależności spolecznych : modelowanie grafowe
  • Wąchol, Grzegorz, Wartości duchowe jako odpowiedź na zjawisko konsumpcjonizmu
  • Ochońska, Magdalena, Mediacja rodzinna w poradniach przyparafialnych szansą dla małżeństwa w kryzysie?
  • Cabak, Joanna, Relacyjność człowieka w social mediach na kanwie nauczania Magisterium Koścoła katolickiego
  • Rozmus, Barbara, "Ja jestem" - moje "ja prawdziwe" czy moje "ja fałszywe"? : tożsamość człowieka w środowisku cyfrowym na przykładzie Instagrama
  • Wronka, Stanisław (1953- ), Człowiek jako istota relacyjna w Piśmie Świętym
  • Chrzanowska, Renata, Budować na Chrystusie i z Chrystusem : z perspektywy katechetycznej
  • Grygiel, Agnieszka, Narzeczeni w relacji do swoich rodziców : jak rodzice mogą pomóc swym dzieciom w dobrym wykorzystaniu czasu narzeczeństwa?
  • Karpiel, Klaudia, Teologia kobiety : aspekt moralnoteologiczny
  • Kumorek, Dorota, On i ona w relacji "comunio coniugalis" : afirmacja miłości małżeńskiej w Pieśni nad Pieśniami
  • Trębacz, Bartosz, Konflikt braterski w Księdze Rodzaju
  • Chrapusta, Adam, Człowiek wobec starości i śmierci : chrześcijański aspekt starzenia się osoby
  • Sułko, Paweł, Odżywianie i nawadnianie terminalne chorych a uparta terapia w Magisterium Koscioła