English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Wąchol, Grzegorz - red. Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacy
Found : 115
View:
1. 

Wstęp

Wąchol, Grzegorz

Keywords: Człowiek , Relacja , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pracownicy służby zdrowia i hospicjów w relacji do człowieka w terminalnym stadium choroby nowotworowej : perspektywa bioetyki personalistycznej

Murzyn, Marcin

Keywords: Chorzy , Antropologia filozoficzna , Bioetyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Uczestnictwo i wzajemność : sposoby funkcjonowania osoby we wspólnocie w tekstach Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

Miśkowicz, Klaudia (1995- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Antropologia filozoficzna , Tischner, Józef (1931-2000)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Człowiek jako istota relacyjna w Piśmie Świętym

Wronka, Stanisław (1953- )

Keywords: Człowiek , Teologia chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wartości duchowe jako odpowiedź na zjawisko konsumpcjonizmu

Wąchol, Grzegorz

Keywords: Społeczeństwo konsumpcyjne , Kościół katolicki , Współczesny świat

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

On i ona w relacji "comunio coniugalis" : afirmacja miłości małżeńskiej w Pieśni nad Pieśniami

Kumorek, Dorota

Keywords: Miłość małżeńska , Kościół katolicki , Biblia ST - Pieśń nad pieśniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Narzeczeni w relacji do swoich rodziców : jak rodzice mogą pomóc swym dzieciom w dobrym wykorzystaniu czasu narzeczeństwa?

Grygiel, Agnieszka

Keywords: Narzeczeni , Narzeczeństwo , Współczesność

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wartość godności osoby w kontekście zależności spolecznych : modelowanie grafowe

Tytko, Karolina

Keywords: Człowiek , Osoba , Godność , Wartości , Model matematyczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Człowiek wobec starości i śmierci : chrześcijański aspekt starzenia się osoby

Chrapusta, Adam

Keywords: Starość , Śmierć , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Budować na Chrystusie i z Chrystusem : z perspektywy katechetycznej

Chrzanowska, Renata

Keywords: Człowiek , Relacja z Chrystusem , Katecheta

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Teologia kobiety : aspekt moralnoteologiczny

Karpiel, Klaudia

Keywords: Kobieta , Teologia chrześcijańska , Natura kobiety , Macierzyństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Ja jestem" - moje "ja prawdziwe" czy moje "ja fałszywe"? : tożsamość człowieka w środowisku cyfrowym na przykładzie Instagrama

Rozmus, Barbara

Keywords: Media społecznościowe , Tożsamość internetowa , Instagram , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Relacyjność człowieka w social mediach na kanwie nauczania Magisterium Koścoła katolickiego

Cabak, Joanna

Keywords: Media społecznościowe , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mediacja rodzinna w poradniach przyparafialnych szansą dla małżeństwa w kryzysie?

Ochońska, Magdalena

Keywords: Relacje , Małżeństwo , Konflikt małzeński , Mediacja , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dialogiczne aspekty dzieła sztuki

Sikora, Konrad (1992- )

Keywords: Dzieło sztuki , Dialog , Twórca , Odbiorca

Find similar objects  |  Add to bibliography