English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie

Publication structure:
 • Jagiełło, Jarosław (1958- ). Red., 40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie
  • Tischner, Józef (1931-2000), Zaufanie i przestrzeń wolności
  • Wprowadzenie
  • Trombik, Kamil, Jak rodziła się filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie? : zarys historyczny do roku 1991
  • Trombik, Kamil, Charakterystyka jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • Bobko, Aleksander (1960- ), Refleksje na 40-lecie Wydziału Filozoficznego UPJPII
  • Gomułka, Jakub (1977- ), Kilka refleksji wokól Wittgensteinowskiego fideizmu
  • Hołda, Miłosz (1979- ), Ateizm jako intuicja negatywna
  • Obolevitch, Teresa (1974- ), Rosyjska filozofia religijna między Wschodem a Zachodem : drogi rosyjskiej sofiologii
  • Rożdżeński, Roman (1945- ), Ateizm a agnostycyzm
  • Tarnowski, Karol (1937- ), Granice hermeneutyki
  • Ziemiański, Stanisław (1931- )., Problem przeistoczenia w świetle filozofii
  • Biesaga, Tadeusz (1950- )., Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu Edmunda D. Pellegrino
  • Darowski, Roman (1935-2017)., Stanisław Ziemiański SJ, filozof, teolog, pieśniarz
  • Galarowicz, Jan (1949- )., Egzystencja radykalnie zakwestionowana
  • Gródek, Wojciech Kleofas (1963- ), "Dikī" w dialogu Gorgiasz Platona
  • Hołub, Grzegorz (1939- ), Moralne udoskonalanie człowieka w dyskusjach bioetycznych : nowa odsłona starej debaty?
  • Jagiełło, Jarosław (1958- ), Józefa Tischnera krytyczna recepcja filozofii "wczesnego" Heideggera
  • Kłoczowski, Jan Andrzej (1937- ), Czy istnieje postęp w kulturze?
  • Makselon, Józef (1950- ), Samotny geniusz : ksiądz profesor Aleksander Usowicz
  • Rojek, Paweł (1981- ), Jak dwoje staje się jednym? : teoria tożsamości Pawła Florenskiego
  • Taranczewski, Paweł (1940- ), Dwie strony malarstwa : Adam Chmielowski i Józef Chełmoński
  • Urban, Marek (1964- ), Między intuicją religijną a doświadczeniem świata : Simone Weil i Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy o człowieku
  • Zuziak, Władysław (1952- ), Jean-Paul Sartre i Louis Lavelle : alternatywne drogi rozwijania aksjologii
  • Andryszczak, Piotr (1965- ), Między paternalizmem a utopią : spór o rozumienie dobra wspólnego
  • Gadacz, Tadeusz (1955- ), Uniwersytet w czasach bezmyślności
  • Grygiel, Wojciech P. (1969- ), Siła symetrii : o symetrii w filozofii i w fizyce
  • Lenartowicz, Piotr (1934-2012), O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego
  • Mysona Byrska, Joanna (1974- ), Konsument w przestrzeni świata konsumpcji
  • Pamuła, Stanisław (1940- ), Stary kontynent Europy "in statu praesenti"
  • Polak, Paweł (1976- ), Tradycja krakowskiej filozofii w nauce : między XIX a XXI wiekiem
  • Sierotowicz, Tadeusz M., Pytania Fermiego jako metafora metody naukowej
  • Wolak, Zbigniew (1957- ), Idąc w ślady Koła Krakowskiego