English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II

Publication structure:
 • Mazur, Jan (1955- ). Red., Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II
  • Müller, Gerhard Ludwig (1947- ), Przedmowa
  • Mazur, Jan (1955- ), Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie
  • Skorowski, Henryk, Kościół wobec „rzeczy nowych” i nowych wyzwań. 25 lat po encyklice Centesimus annus
  • Święs, Kazimierz, Centesimus annus – pastoralny wgląd w rok 1989
  • Szymczyk, Jan, Wolność – prawda – dobro w aspekcie Centesimus annus
  • Mazurkiewicz, Piotr, Przesłanie polityczne encykliki Centesimus annus
  • Wielecki, Krzysztof, Myśl Jana Pawła II w kontekście polityki społecznej w czasach postindustrializmu
  • Kroczek, Piotr (1975- ), Kultura prawna w polityce społecznej : perspektywa Centesimus annus
  • Ryszka, Łukasz, Wkład Kościoła na rzecz kultury politycznej
  • Wódka, Marek, Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji
  • Kunicki, Zdzisław, Ideologiczne zawłaszczenia i kulturowe wywłaszczenia.Centesimus annus a teoria krytyczna
  • Burgoński, Piotr, Problem autonomii porządku demokratycznego
  • Gagacka, Maria, Aksjologiczny i inwestycyjny wymiar odpowiedzialności za człowieka w polityce aktywizacji i ekonomii społecznej
  • Biały, Arkadiusz, Jana Pawła II wizja państwa i społeczeństwa a realia współczesnych przemian
  • Zwoliński, Andrzej (1957- ), Społeczne obowiązki własności prywatnej
  • Adamski, Krzysztof, „Wolność pracy, przedsiębiorczość i uczestnictwo” jako alternatywa dla socjalizmu i kapitalizmu
  • Ulman, Paweł, Praca człowieka i godne jej wynagradzanie w świetle encykliki Centesimus annus
  • Szymczak, Wioletta, Podmiotowość osoby i społeczeństwa jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej. Perspektywa Centesimus annus
  • Godawa, Grzegorz, Aktualność koncepcji „ekologii rodziny” zawartej w encyklice Centesimus annus
  • Marczak, Łukasz, Ekologiczny nurt humanizmu w Centesimus annus
  • Peciakowski, Tomasz, Inteligencja katolicka a kultura narodowa. Refleksja na kanwie Centesimus annus
  • Tułowiecki, Dariusz (1974- ), Recepcja Centesimus annus w nauczaniu społecznym papieży: Benedykta XVI i Franciszka
  • Mazur, Jan (1955- ), Posłowie