English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy

Publication structure:
 • Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy
  • Królikowski, Janusz (1962- ), Słowo wstępne
  • Królikowski, Janusz (1962- ), Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania Jezusa
  • Osewska, Elżbieta, Od katakumb do wirtualnych cmentarzy : postrzeganie śmierci w chrześcijańskiej starożytności i współcześnie
  • Waleszczuk, Zbigniew (1966- ), Ars Moriendi dzisiaj jako problem tożsamości
  • Kuźniar, Mariusz, Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego
  • Grudziński, Andrzej, Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian
  • Osak, Robert, Wartość życia a logika śmierci w świetle starości
  • Stala, Józef (1966- ), Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku
  • Janikula, Gabriela, Pedagogiczne aspekty misterium cierpienia ks. Franciszka Blachnickiego
  • Butrymowicz, Magdalena, Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim
  • Jaśkiewicz, Sylwester (1969- ), Oczyszczenie po śmierci - hermeneutyka definicji dogmatycznej o czyśćcu
  • Kantor, Robert (1970- ), Odmówienie pogrzebu w Kościele łacińskim : normy kanoniczne i praktyka duszpasterska
  • Kaczor, Monika, Cinis et manes et fabula fies : sposoby nominacji śmierci w czasopismach społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych
  • Białożyt, Katarzyna, Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny
  • Sułek, Andrzej, Ojciec w żałobie : aspekty psychologiczne żałoby ojca po śmierci dziecka na przykładzie Jana Kózki, ojca bł. Karoliny
  • Kostorz, Jerzy (1968- ), Problematyka umierania i śmierci w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  • Herka, Radosław Bernard, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu
  • Kruk, Anna Monika, Zatrudnienie socjalne w oparciu o wybrane koncepcje społeczno-organizacyjne : przyczynek do socjologii pracy socjalnej
  • Łacheta, Bernadetta, Zrozumienie starości
  • Węgrzyn, Bogdan (1968- ), Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum
  • Błaszczyk, Adriana, Ośrodek Opiekuńczo-Rechabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych
  • Krępa, Magdalena, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków
  • Mróz, Urszula, Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej