English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy
Found : 111
View:
1. 

Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku

Stala, Józef (1966- )

Keywords: Śmierć , Umieranie , Nauczanie Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Problematyka umierania i śmierci w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Kostorz, Jerzy (1968- )

Keywords: Śmierć , Umieranie , Katecheza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ars Moriendi dzisiaj jako problem tożsamości

Waleszczuk, Zbigniew (1966- )

Keywords: Śmierć , Tożsamość

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum

Węgrzyn, Bogdan (1968- )

Keywords: Cierpienie , Umieranie , Hospicja

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Strengthening families

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Rodzina - aspekt religijny , Socjologia małżeństwa i rodziny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny

Białożyt, Katarzyna

Keywords: Choroba dziecka , Umieranie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego

Kuźniar, Mariusz

Keywords: Cierpienie , Umieranie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Śmierć , Prawo żydowskie , Starożytny Egipt

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania Jezusa

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Śmierć , Zmartwychwstanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ojciec w żałobie : aspekty psychologiczne żałoby ojca po śmierci dziecka na przykładzie Jana Kózki, ojca bł. Karoliny

Sułek, Andrzej

Keywords: Śmierć dziecka , Żałoba

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cinis et manes et fabula fies : sposoby nominacji śmierci w czasopismach społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych

Kaczor, Monika

Keywords: Socjologia , Śmierć , Analiza zawartości

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wartość życia a logika śmierci w świetle starości

Osak, Robert

Keywords: Śmierć , Starość , Przemijanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Oczyszczenie po śmierci - hermeneutyka definicji dogmatycznej o czyśćcu

Jaśkiewicz, Sylwester (1969- )

Keywords: Hermeneutyka eschatologiczna , Czyściec , Śmierć

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zrozumienie starości

Łacheta, Bernadetta

Keywords: Starość , Przemijanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Słowo wstępne

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography