English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Ślósarz, Anna (Red.), Kapitał pomostowy: etyka. Ks. dr hab. Jan Ślósarz (1850–1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie
Found : 42
View:
1. 

Etyka katolicka w publikacjach ks.Jana Ślósarza i o. Jacka Woronieckiego

Ślósarz, Anna

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ks. Jan Ślósarz (1850–1917)– człowiek, kapłan, społecznik

Kamiński, Sławomir

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ks. Jan Ślósarz jako katecheta w szkołach średnich we Lwowie

Drabik, Ireneusz

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dlaczego ks. Jan Ślósarz sprowadził do Węglówki Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi?

Rokosz, Maria

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prawo kanoniczne w publikacjach ks. Jana Ślósarza

Słowiński, Jan

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Architektura kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Węglówce

Rumian, Jan

Keywords: Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia , Działalność

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wycieczka „Śladami ks. Jana Ślósarza”

Tokarz, Barbara

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Działalność dydaktyczno‑naukowa ks. Jana Ślósarza na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1886–1903

Wołczański, Józef (1959-)

Keywords: Działalność , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ks. Jan Ślósarz w pamięci węglowian

Leśniak, Antonina

Keywords: Biografia , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Działalność

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z opowiadań mojej mamy

Drabik, Franciszek

Keywords: Biografia , Ks. Ślósarz, Jan (1850-1917) , Działalność

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Aneks

Ślósarz, Anna (Red.)

Keywords: Ks. Jan Ślósarz o sobie , Autorzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Ślósarz, Anna (Red.)

Keywords: Wprowadzenie , Problematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jedenaście wieków chrześcijaństwa w Polsce: wymiar polityczny i historyczny

Kubicki, Radosław Red.

Keywords: Chrześcijanstwo , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kościół i człowiek

Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Red.

Keywords: Antropologia - aspekt religijny , Eklezjologia - Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Oblicza mediacji : wybrane zagadnienia

Wojtanowicz, Katarzyna Red.

Keywords: Mediacja , Komunikacja interpersonalna

Find similar objects  |  Add to bibliography