English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Salamon, Katarzyna Red., Kutek-Sładek, Katarzyna Red., Karcz, Bolesław (1973- ) Red. Teoretyczno empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii
Found : 20
View:
1. 

Słowo wprowadzające

Karcz, Bolesław (1973- ) Red.

Keywords: Tożsamość , Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Tożsamość społeczna jako fakt interakcyjny

Salamon, Katarzyna

Keywords: Tożsamość społeczna , Konstruktywizm społeczny , Proces profesjonalizacji , Praca socjalna , Tożsamość

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dialog w rodzinie fundamentem budowania tożsamości społecznej jej członków : aspekt socjologiczny

Skoczylas, Marta

Keywords: Tożsamość społeczna , Tożsamość indywidualna , Dialog , Małżeństwo , Rodzina

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pedagogiczne interpretacje mitów współczesnej edukacji człowieka

Ryszka, Łukasz

Keywords: Tożsamość , Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tożsamość społeczna mniejszości Ukraińskiej w Polsce : rys prawno-socjologiczny

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Tożsamość społeczna , Tożsamość narodowa , Ukraińcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ewolucja więzi społecznych

Sorys, Stanisław

Keywords: Rodzina , Grupa społeczna , Więź społeczna , Spójność grupy , Tożsamość , Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polska rodzina w obliczu emigracji zarobkowej do Holandii : kwestie adaptacyjne i tożsamościowe

Sordyl-Lipnicka, Barbara

Keywords: Tożsamość , Tożsamość społeczna , Tożsamość narodowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tożsamość społeczna seniorów wobec ageizmu : wybrane obszary

Godawa, Grzegorz

Keywords: Tożsamość społeczna , Godność człowieka , Seniorzy , Dyskryminacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mediacja jako forma wsparcia rodzinyw budowaniu jej tożsamości

Wojtanowicz, Katarzyna

Keywords: Tożsamość rodziny , Kryzysy w rodzinie , Rodzina , Konflikty rodzinne , Wsparcie rodziny , Mediacja rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rekonstrukcja tożsamości osób przynależących do kontrowersyjnych grup kultowych i sekt

Gajewski, Mariusz

Keywords: Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Tożsamość rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w przekazie medialnym

Rzewucka, Paulina

Keywords: Tożsamość społeczna , Rodzina , Mass media , Dziecko niepełnosprawne , Niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wzrost świadomości osoby w aplikacji zasady zrównoważonego rozwoju : rodzina jako zasób społeczny

Marczak, Łukasz (1985- )

Keywords: Familiologia , Rodzina , Praca socjalna , Zasada zrównoważonego rozwoju , Socjologia , Tutoring , Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Relacja z ojcem jako filar kształtowania tożsamości dziecka

Luber, Marta

Keywords: Tożsamość , Tożsamość indywidualna , Tożsamość dziecka , Ojciec , Relacja z ojcem

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uwagi o tożsamości ideowej polskiego ruchu społecznego „Solidarność”

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Tożsamość ideowa , Idea solidarności , Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Józef Tischner , Godność pracy ludzkiej , Encyklika Laborem exercens

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Społeczno-religijny obraz rodziny Śląska Cieszyńskiego

Żebrok, Przemysław

Keywords: Tożsamość , Społeczność , Rodzina , Śląsk Cieszyński

Find similar objects  |  Add to bibliography