English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Pindel, Roman (1958- ). Red.Jędrzejewski, Sylwester (1959- ). Red.Mazur, Roman (1963- ). Red. Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Found : 26
View:
1. 

Od Redakcji

Pindel, Roman (1958- ). Red.

Keywords: Duch Święty , Kościół katolicki , Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gołębica jako symbol Ducha Świetego

Wajda, Anna Maria

Keywords: Duch Święty , Symbol , Gołębica

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Znaczenie stopniowego uzdrawiania niewidomego w Mk 8, 22-26

Białoń, Tomasz

Keywords: Ewangelia według św. Marka , Niewidomy , Uzdrowienie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stosunek legalizmu prawnego do Bożej sprawiedliwości w świetle Mt 5,20

Kosakowski, Piotr

Keywords: Sprawiedliwość , Miłość , Prawo , Jezus

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Intertekstualność w badaniach biblijnych

Mętel, Adrian

Keywords: Intertekstualność , Metoda , Analiza , Genotekst , Fenotekst , Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Duch Święty mówi do Kościoła w Koryncie : Pierwszy List do Koryntian Pawłową odpowiedzią na trudności wspólnoty

Rosik, Mariusz (1968- )

Keywords: List do Koryntian , Paweł z Tarsu , Korynt , Chrześcijańska wspólnota

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Antropologiczne i socjologiczne spojrzenie na postać Ducha Parakleta w mowach pożegnalnych Jezusa (J 13-17)

Kręcidło, Janusz (1966- )

Keywords: Mowy pożegnalne Jezusa , Paraklet , Pneumatologia , Socjologia , Podejście socjologiczne , Podejście antropologicznokulturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Podobieństwa terminologii i form literackich manuskryptów z Qumran i pism Nowego Testamentu

Rachwał, Karolina

Keywords: Qumran , Zwoje znad Morza Martwego , Nowy Testamen

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Motyw aniołów w etiopskiej Księdze Henocha (HenEt) jako przedstawienie prawd o Bogu i człowieku

Wańczyk, Paweł

Keywords: Etiopska Ksiega Henocha , Apokryfy Starego Testamentu , Anioły , Angelologia , Przymioty Boga , Grzech , Eschatologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Arcybiskup Józef Teoforowicz (1864-1938). Studia i materiały

Wołczański, Józef (1959- ). Red.

Keywords: Teodorowicz, Józef Teofil (1864-1938) , Korespondencja , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kościół i Maryja

Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Red.

Keywords: Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu

Duda, Małgorzata (1961- ). Red.

Keywords: Opieka społeczna , Praca socjalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Migracja , Cudzoziemcy , Prawo , Uchodźcy , Ukraińcy , Przekazy pieniężne emigrantów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jedenaście wieków chrześcijaństwa w Polsce: wymiar polityczny i historyczny

Kubicki, Radosław Red.

Keywords: Chrześcijanstwo , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

"Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany" (2 Kor 9, 15) Boże dary i ludzka odpowiedź : prace osób związanych z Katedrą Teologii Biblijnej

Alicki, Wiesław (1966- ) red.

Keywords: Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67) , Kobieta , Nauczanie biblijne , Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography