English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Butrymowicz Magdalena. Red. Kroczek, Piotr (1975- ). Red., Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne
Found : 21
View:
1. 

Status uchodźcy jako prawna forma ochrony międzynarodowej cudzoziemców

Chaba, Dawid

Keywords: Cudzoziemcy , Uchodźcy , Status uchodźcy , Ochrona międzynarodowa , Prawo międzynarodowe , Prawo polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne

Ćwiek, Małgorzata

Keywords: Imigracja , Dochody imigrantów , Międzynarodowe transfery pieniężne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prawa obywatela a prawa cudzoziemca? Dylemat państwa XXI wieku

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Prawa człowieka , Cudzoziemcy , Emigranci , Państwo , Obywatele

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Społeczno-ekonomiczna sytuacja Ukraińców w Polsce

Tułowiecki, Dariusz (1974- )

Keywords: Migracja , Migracja zarobkowa , Transfery pieniężne , Ukraińcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego

Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Red.

Keywords: Misja Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Pindel, Roman (1958- ). Red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu

Duda, Małgorzata (1961- ). Red.

Keywords: Opieka społeczna , Praca socjalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Arcybiskup Józef Teoforowicz (1864-1938). Studia i materiały

Wołczański, Józef (1959- ). Red.

Keywords: Teodorowicz, Józef Teofil (1864-1938) , Korespondencja , Biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jedenaście wieków chrześcijaństwa w Polsce: wymiar polityczny i historyczny

Kubicki, Radosław Red.

Keywords: Chrześcijanstwo , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Promotio doctoris honoris causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Eminentissimus Cardinalis Zenon Grocholewski

Mastyło, Marta. red.

Keywords: Grocholewski, Zenon (1939-2020) , Doktorzy honoris causa , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków) , Dyplomy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konsekracja i świat

Sielepin, Adelajda (1959- ). Red.

Keywords: Konsekracja , Królestwo Boże , Ewangelia , Osoba konsekrowana , Relacja ze światem

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

"Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany" (2 Kor 9, 15) Boże dary i ludzka odpowiedź : prace osób związanych z Katedrą Teologii Biblijnej

Alicki, Wiesław (1966- ) red.

Keywords: Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67) , Kobieta , Nauczanie biblijne , Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pomiędzy szacunkiem a odpowiedzialnością: rola autorytetu w rozwoju osobowym człowieka

Chrapusta, Adam Red.

Keywords: "Człowiek w relecji do..." (konferencja) , Autorytet , Autorytet w życiu społecznym , Autorytet Boży , Kryzys autorytetów , Personalizm chrześcijański

Find similar objects  |  Add to bibliography