English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Zarębianka, Zofia (1958- ) Red. Uniwersytet wobec uniwersum. Dni Jana Pawła II (14 ; 2019 ; Krakówxx00502584
Found : 66
View:
1. 

Horyzonty wolności

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Idea wolności , Polska , Suwerenność , Kościół katolicki , Wolność , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prawa człowieka, prawa narodów

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005)-nauczania , Prawa człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

"Genius loci" uniwersytetu

Czerniak, Natalia

Keywords: Uniwersytet , Cel , Prawda , Wolność , Dobro , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wprowadzenie

Nowak, Wojciech

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Uniwersytet , Tożsamość , Wspólnota , Prawda

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Panel dyskusyjny rektorów uczelni krakowskich

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Dni Jana Pawła II , Uczelnia , Uniwersytet , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Mistrz - uczeń

Grygiel, Stanisław (1934- )

Keywords: Mistrzowie Karmelu , Uczeń , Spotkanie , Relacja , Dialog , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Egzamin z człowieczeństwa

Pochroń, Natalia

Keywords: Uniwersytet , Edukacja , Kultura , II Wojna Światowa , Historia , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jana Pawła II wizja uniwersytetu

Ziejka, Franciszek (1940-2020)

Keywords: Uniwersytet , Nauka , Badania naukowe , Papież , Uniwersytet Jagielloński

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wokół przestrzeni "sacrum" w poezji Jana Pawła II i w muzyce - "Oratorium minorum" Włodka Pawlika

Szymańska-Stułka, Katarzyna

Keywords: Muzyka , Poezja , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Pawlik, Włodzimierz (1958- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Służba prawdzie, posługa myślenia i wrażliwość etyczna - wyzwania dla uniwersytetów według Jana Pawła II

Tyrała, Robert (1965- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu 8 czerwca , Kolegiata św. Anny , Alma Mater , Służba prawdzie , Służba myśleniu , Wrażliwość etyczna , Integralna koncepcja osoby ludzkiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Biografie Jana Pawła II w krytycznym oglądzie (ujęcie komunikacyjne)

Nieć, Mateusz (1957- )

Keywords: Biografia , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Stronniczość komunikacji , Retoryka , Kultura współczesna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Historyczne i współczesne koncepcje uniwersytetu a ideał uniwersytetu w ujęciu Jana Pawła II

Poznański, Jacek (1974- )

Keywords: Idea uniwersytetu , Modele uniwersytetu , Ideał uniwersytetu , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rola i zadania uniwersytetu w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego : wyzwania historyczne i współczesne

Smołucha, Janusz (1964- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Dziedzictwo kulturowe , Dziedzictwo religijne , Historia uniwersytetu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Odsłony miłosierdzia

Zarębianka, Zofia (1958- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Miłosierdzie , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z Janem Pawłem II od przeszłości ku przyszłości

Zarębianka, Zofia (1958- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography