English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Borowska, Monika, Kraśniewska Jolanta Konteksty religijności i rodziny
Found : 40
View:
1. 

Wprowadzenie

Borowska, Monika

Keywords: Rodzina , Religijność , Duchowość , Relacje z Bogiem , Rozwój duchowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zakończenie

Kraśniewska, Jolanta Red.

Keywords: Rodzina , Religijność , Duchowość , Relacje z Bogiem , Rozwój duchowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Religijność jako rzeczywistość nieustannie tworzona i przetwarzająca

Walesa, Czesław (1934- )

Keywords: Religijnośc , Parametry religijności , Rozwój religijności , Skuteczność religijności , Rzeczywistości religijności , Problemy religijności

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Psychologiczne tendencje w religijności osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Borowska, Monika

Keywords: Religijność , Parametry religijności , Związek niesakramentalny , Tendencje ambiwalentne , Tendencje negatywne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dyskusja w aspekcie filozoficznym

Posacki, Aleksander (1957- )

Keywords: Filozofia , Familologia , Personalizm integralny , Religijność

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Centralność religijności i personalny charakter relacji z Bogiem a integracja osobowa we wczesnej dorosłości

Zagórska, Wanda

Keywords: Integracja osobowa , Rozwój psychospołeczny , Erikson , Centralność religijności , Religijność personalna , Wczesna dorosłość

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Duchowość a subiektywny dobrostan osobowościowy, społeczny i emocjonalny osób we wczesnej, śrdniej i późnej dorosłości

Wojciechowska, Ludwika

Keywords: Duchowość , Religijność , Dobrostan psychiczny , Dorosłość

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Człowiek jako obraz : konsekwencje dla psychologii

Niemirowski, Tomasz (1955- )

Keywords: Rozwój człowieka , Bycie sobą , Człowiek jako obraz , Rozwój przez naśladowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Postawa wobec religii a relacje dorosłych z ich rodzicami w okresie dzieciństwa, doświadczenia z rówieśnikami oraz wybrane wymiary osobowości

Łoś, Zbigniew

Keywords: Religijność , Doświadczenia z rodzinami , Doświadczenia z grup rówieśniczych , Czynniki osobowości

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Uczestnictwo jako warunek rozwoju osobowego

Jarosiewicz, Henryk (1960- )

Keywords: Podmiot osobowy , Uczestnictwo , Rozwój , Wychowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pomiędzy duchem, duszą a ciałem : wokół antropologii integralnej Edyty Stein

Posacki, Aleksander (1957- )

Keywords: Antropologia integralna (nieredukcyjna) , Antropologia filozoficzna , Personalizm integralny , Humanizm integralny , Antropologia teologiczna , Antropologia mistyczna , Duchowa przemiana , Dusza , Ciało , Psychologia , Psychologizm , Redukcjonizm , Nauki humanistyczne , Fenomenologia , Filozofia chrześcijańska , Wiedza Krzyża

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Więź ze wspólnotą osób wierzących w okresie średniej i późnej dorosłości

Tatala, Małgorzata

Keywords: Więź ze wspólnotą osób wierzących , Średnia dorosłość , Późna dorosłość

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czy postulat neutralności światopoglądowej psychoterapeuty służy wolności klienta?

Niemirowski, Tomasz (1955- )

Keywords: Neutralność światopoglądowa psychoterapeuty , Cele psychoterapii , Odpowiedzialność psychoterapeuty

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Moja rodzina i dzieciństwo na sowieckim zesłaniu

Walesa, Czesław (1934- )

Keywords: Walesa, Czesław (1934- ) -- dzieciństwo i młodość , Sowieckie zesłanie , Rodzina , Okres wojenny , Syberia , Świadectwo wiary

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Koncepcja zadań w rozwoju religijnym małżonków w biegu ich życia : próba określenia stadiów rozwojowych i osiągnięć rozowjowych

Kostrubiec-Wojtachnio, Beata (1963- )

Keywords: Zadania w rozwoju religijnym małżonków , Stadia rozwoju religijnego małżonków , Osiągnięcia rozwojowe w rozwoju religijnym

Find similar objects  |  Add to bibliography