English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Królikowski, Janusz, (1962- ), Gąsior, Anna, (1967- ), Kunowska, Jolanta, Red. Kasata Towarzystwa Jezusowego - 1773 rok : zagadnienia wybrane
Found : 9
View:
1. 

Losy jezuitów na terenie diecezji tarnowskiej po ich wygnaniu z Rosji w 1820 roku

Gąsior, Anna (1967- )

Keywords: XVIII wiek , Kasata jezuitów , Historia Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Odzwierciedlenie kasaty jezuitów w protokolarzach parafialnych z końca XVIII wieku

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: XVIII wiek , Kasata jezuitów , Historia Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kontekst polityczno‑kościelny i zasadnicze treści brewe Dominus ac Redemptor papieża Klemensa XIV z 1773 roku

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Kasata jezuitów , XVIII wiek , Historia Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Proces Gabriela Malagridy SJ – propagandowe preludium do kasaty jezuitów

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Historia Kościoła , XVIII wiek , Kasata jezuitów

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wprowadzenie

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Historia Kościoła , XVIII wiek , Kasata jezuitów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Konwencja między biskupem wileńskim Ignacym Jakubem Massalskim a Komisją Edukacji Narodowej z 1777 roku dotycząca majątku po skasowanym zakonie jezuitów w diecezji wileńskiej

Gąsior, Anna (1967- )

Keywords: XVIII wiek , Kasata jezuitów , Historia Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konteksty religijności i rodziny

Borowska, Monika Red

Keywords: Religijność , Rodzina , Duchowość , Rozwój duchowy , Relacje z Bogiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spory o Rzeczpospolitą : przegląd wybranych dyskusji politycznych i ustrojowych w ostatnim stuleciu

Keywords: Polska , Polityka , Rządy , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Wąchol, Grzegorz. Red.

Keywords: Człowiek , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography