English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Gofron, Paweł. Red., Matuła, Adrian. Red., Paderewska, Agnieszka. Red. Spory o Rzeczpospolitą : przegląd wybranych dyskusji politycznych i ustrojowych w ostatnim stuleciu
Found : 85
View:
1. 

Polska, ale jaka?

Zakrzewski, Maciej (1980- )

Keywords: Kwestia polska (1795-1918) , Polityka , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wprowadzenie

Matuła, Adrian

Keywords: Wprowadzenie , Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwestia mniejszości ukraińskiej w myśli narodowców w II Rzeczpospolitej

Bałuszyńska, Ewa

Keywords: Polska (1918-1939) , Polityka , Rządy , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publicystyka wybranych czasopism konserwatywnych wobec zbliżenia Polski i ZSRR w latach 1932-1933

Matuła, Adrian

Keywords: Polska , Związek Radziecki , Publicystyka polska (1918-1939) , Relacje , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wybrane płaszczyzny sporu o samorząd terytorialny w początkach III Rzeczpospolitej

Gofron, Paweł

Keywords: Polska , Samorząd lokalny , Polityka , Rządy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ewolucja cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce na przestrzeni dziejów

Dziurkowski, Dawid

Keywords: Polska , Siły zbrojne , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Demokratyzacja pozorna czy realna? : kilka uwag o ewolucji składu Senatu w debacie konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego

Magiera, Paweł

Keywords: Polska , Sejm Ustawodawczy (1919-1922) , Komisja Konstytucyjna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Demokratyczne państwo prawne i podstawy ustroju demokratycznego w dyskursie Sejmu X kadencji

Fiktus, Paweł

Keywords: Polska , Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (1989- ) , Konstytucja

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Realizm polityczny Romana Dmowskiego

Flaga, Katarzyna Iwona

Keywords: Dmowski, Roman (1864-1939) , Myśl polityczna i społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kasata Towarzystwa Jezusowego - 1773 rok : zagadnienia wybrane

Królikowski, Janusz (1962- ) Red.

Keywords: Kasata jezuitów , Historia Kościoła , XVIII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. Cz. 2, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły

Tyrała, Robert (1965- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Jubileusz , Konferencje , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Wąchol, Grzegorz. Red.

Keywords: Człowiek , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konteksty religijności i rodziny

Borowska, Monika Red

Keywords: Religijność , Rodzina , Duchowość , Rozwój duchowy , Relacje z Bogiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niepodległość : idee, fakty, perspektywy : w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Krokosz, Paweł (1976- ). Red.

Keywords: Wojna światowa (1914-1918) , Kwestia polska (1795-1918) , Historia , Autonomia , Ruchy niepodległościowe , Polska , Okres zaborów

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Uniwersytet wobec uniwersum

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Uniwersytety , Uczelnie , Nauka , Nauka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography