English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Osewska, Elżbieta. Red., Stala, Józef (1966- ). Red., Rodzina w społeczeństwie - relacje i wyzwania
Found : 30
View:
1. 

Dwa lata programu 500 plus a ubóstwo rodzin i dzieci

Szarfenberg, Ryszard (1966- )

Keywords: Program Rodzina 500 plus , Socjologia , Statystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wprowadzenie

Osewska, Elżbieta

Keywords: Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rodzina współczesna w Polsce : kondycja i kierunki przemian

Świątkiewicz, Wojciech (1951- )

Keywords: Rodzina , Socjologia , Polska rodzina

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Komunikat z badań nr 83/2018 : polityka państwa wobec rodzin : oceny i oczekiwania

CBOS

Keywords: Polityka Prorodzinna , Opinie , Badania , Statystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Program 500 + w Wielkopolsce

Maląg, Marlena (1964- )

Keywords: Program Rodzina 500 plus , Polityka społeczno-gospodarcza , Statystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Troska państwa o polską rodzinę

Guzewicz, Mieczysław (1959- )

Keywords: Rodzina , Polityka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Środowisko wychowawcze rodziny Hanny Chrzanowskiej

Olearczyk, Teresa Ewa

Keywords: Chrzanowska, Hanna (1902-1973) , Rodzina , Wychowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dobra małżeństwa : punkt wyjścia w koniecznej obronie rodziny

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Małżeństwo , Wartości , Miłość , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Relacje rodzice - szkoła w świetle regulacji prawnych oraz zalożeń systemu oświaty

Śledziewska, Edyta

Keywords: Rodzina , Edukacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pastoralne aspekty rodzinnego pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego

Guzdek, Piotr

Keywords: Rodzina , Poronienie kliniczne , Pogrzeb

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Polska w Unii Europejskiej 2018

GUS

Keywords: Informacje GUS , Badania , Statystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Informacja o zmianach liczby ludności oraz liczby i struktury urodzeń według kolejności

Marciniak, Grażyna

Keywords: Demografia rodziny , Statystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zastosowanie zasady podwójnego skutku rozeznawania decyzji o rozwodzie

Zięba, Marzena

Keywords: Rozwód , Moralność , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Słowo wstępne

Borys-Szopa, Bożena

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola ojca w wychowaniu religijnym młodego pokolenia w świetle pism św. Józefa Bilczewskiego

Derdziak, Liubow

Keywords: Bilczewski, Józef (abp ; 1860-1923) , Wychowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography