English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Kruk, Elżbieta (red.). Pogrzeb w prawie kanonicznym i prawie świeckim
Found : 107
View:
1. 

Pogrzeb u chrześcijan niekatolików : zwyczaje i prawo

Zięba, Krzysztof

Keywords: Pogrzeb , Prawo kanoniczne , Pogrzeb we wspólnotach chrześcijańskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Znaczenie pogrzebu dla przeżywania żałoby

Szemiel, Małgorzata

Keywords: Pogrzeb , Żałoba , Śmierć

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Udział prokuratora w pochówku zwłok i szczątków ludzkich : wybrane zagadnienia prawne

Kruk, Elżbieta

Keywords: Prokurato przy pochówku , Oględziny zwłok , Prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Szczygieł, Mikołaj

Keywords: Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Odmowa pogrzebu kościelnego : zarys ewolucji historycznej i obowiązujące normy

Wolczko, Marcin (1978-)

Keywords: Pogrzeb , Odmowa pogrzebu , Prawo do pochówku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pogrzeb dzieci poronionych i martwo urodzonych w świetle przepisów prawa polskiego oraz norm kanonicznych

Imielska, Barbara (1985-)

Keywords: Pogrzeb , Pogrzeb dzieci , In vitro , Aborcja

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Postępowanie ze zwłokami pacjentów zmarłych w wybranych podmiotach leczniczych w kontekście przygotowania do pochówku

Ożóg, Michał

Keywords: Pogrzeb , Przygotowanie zwłok , Zwłoki w placówkach medycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Obrzędy pogrzebu katolickiego : aktualne przepisy prawa liturgicznego

Kołodziej, Marcin (1981-)

Keywords: Pogrzeb , Msza pogrzebowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problem legalności opłaty za przedłużenie prawa do grobu

Pieron, Bartłomiej

Keywords: Groby , Opłata za grób

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Warunki dopuszczalności do sakramentów ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu małżeństwa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Prawo kanoniczne , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Funkcjonowanie agencji prasowych : wybrane zagadnienia

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta Red.

Keywords: Prasa , Agencje Prasowe , Prawo prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Migracja , Cudzoziemcy , Prawo , Uchodźcy , Ukraińcy , Przekazy pieniężne emigrantów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego

Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Red.

Keywords: Misja Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rodzina w społeczeństwie - relacje i wyzwania

Osewska, Elżbieta. Red.

Keywords: Rodzina , Socjologia , Polityka demograficzna , Małżeństwo , Życie rodzinne , Wychowanie w rodzinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Strong families - strong societes

Osewska Elżbieta. Red.

Keywords: Rodzina , Socjologia , Konferencje , Przemoc w rodzinie

Find similar objects  |  Add to bibliography