English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa
Found : 61
View:
1. 

Wprowadzenie

Małocha, Joanna

Keywords: Języki obce , Dydaktyka , Nauczanie , Studia wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nauczanie metodą e‑learningu w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych UPJPII w latach 2010–2016

Tatara, Magdalena

Keywords: Języki obce , Nauczanie , Studia wyższe , Dydaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Muzyka na zajęciach z łaciny

Frontczak, Bogusława

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Języki obce , Dydaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nauczanie języków obcych w kontekście pracy indywidualnej ze studentem z niepełnosprawnością (np. deficytami ruchowymi, psychicznymi) – dydaktyka nauczania oraz logistyka współpracyz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Banach, Maria

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Języki obce , Dydaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ewolucja adnotacji we wczesnośredniowiecznych łacińskich kalendarzach liturgicznych i martyrologiachna przykładzie elogii św. Eulalii

Małocha, Joanna

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Dydaktyka , Języki obce

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie z konferencji naukowo‑dydaktycznej Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje (Wrocław, 15–17 września 2016)

Kosiniak, Lidia.

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Języki obce , Dydaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Praeclarum est Latine et Graece scire. Warto uczyć się języków klasycznych!

Tuszewska, Bożena

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Dydaktyka , Języki obce

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

W poszukiwaniu siebie w muzyce – rola bluesa w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Południa Stanów Zjednoczonych

Kościńska, Agnieszka

Keywords: Nauczanie , Studia wyższe , Dydaktyka , Języki obce

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nauczanie języka greckiego studentów teologii – omówienie metod i zakresu materiału na przykładzie lektoratów prowadzonych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Machowska‑Jaros, Bożena

Keywords: Język grecki , nauka czytania i pisania , Lektorat , Student

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dyskusje nad Amoris laetitia

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) - nauczanie , Amoris laetitia , Rodzina - aspekt religijny , Małżeństwo , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Twarze świętości

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Świętość , Chrześcijaństwo , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wspomóc uzależnionych od alkoholu : refleksja psychologiczno-teologiczna

Keywords: Alkoholizm , Leczenie paliatywne , Duszpasterstwo trzeźwości , Płodowy zespół alkoholowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Znaczenie wiary dla małżeństwa : w kierunku zmiany prawa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography