English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Kantor, Robert (1970- ). Red., Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015
Found : 49
View:
1. 

Rola sądów kościelnych w realizacji sprawiedliwości

Kantor, Robert (1970- )

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Notariusz w procesach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015

Czernia, Alicja

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego – aspekt doktrynalny i procesowy wraz w praktyką Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

Brzegowy, Dariusz

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Exclusio boni prolis i jego przyczyny. Doktryna i orzecznictwo Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

Wierzchanowski, Rafał

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obrońca węzła małżeńskiego w procesach I Instancji Sądu diecezjalnego w Tarnowie

Biernat, Ryszard

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ogólne spojrzenie na udział biegłych sądowych w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie w latach 1983–2015

Bednarz, Jerzy

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ogólne zestawienie procesów w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie 1983–2005

Salamon, Grzegorz

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Kostrzewa, Władysław

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sędzia w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Czaja, Arkadiusz Mirosław

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1945-1983

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła

Keywords: Profesja zakonna , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zadania sędziego w procesach pierwszej instancji Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983

Lewandowski, Paweł

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Notariusz w procesach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983

Czernia, Alicja

Keywords: Notariusz , Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ogólne zestawienie procesów w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie w 1945-1983

Salamon, Grzegorz (1975-)

Keywords: Tarnów , Sądy kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography