English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Mazur, Jan (1955- ). Red., Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II
Found : 45
View:
1. 

Posłowie

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przedmowa

Müller, Gerhard Ludwig (1947- )

Keywords: Rozwój społeczny , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Rozwój społeczny , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kościół wobec „rzeczy nowych” i nowych wyzwań. 25 lat po encyklice Centesimus annus

Skorowski, Henryk

Keywords: Rozwój społeczny , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przesłanie polityczne encykliki Centesimus annus

Mazurkiewicz, Piotr

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Praca człowieka i godne jej wynagradzanie w świetle encykliki Centesimus annus

Ulman, Paweł

Keywords: Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Aktualność koncepcji „ekologii rodziny” zawartej w encyklice Centesimus annus

Godawa, Grzegorz

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ekologiczny nurt humanizmu w Centesimus annus

Marczak, Łukasz

Keywords: Encykliki społeczne , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Inteligencja katolicka a kultura narodowa. Refleksja na kanwie Centesimus annus

Peciakowski, Tomasz

Keywords: Rozwój społeczny , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Recepcja Centesimus annus w nauczaniu społecznym papieży: Benedykta XVI i Franciszka

Tułowiecki, Dariusz (1974- )

Keywords: Rozwój społeczny , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Centesimus annus – pastoralny wgląd w rok 1989

Święs, Kazimierz

Keywords: Encykliki społeczne , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wolność – prawda – dobro w aspekcie Centesimus annus

Szymczyk, Jan

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kultura prawna w polityce społecznej : perspektywa Centesimus annus

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Podmiotowość osoby i społeczeństwa jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej. Perspektywa Centesimus annus

Szymczak, Wioletta

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Encykliki społeczne , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ideologiczne zawłaszczenia i kulturowe wywłaszczenia.Centesimus annus a teoria krytyczna

Kunicki, Zdzisław

Keywords: Encykliki społeczne , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Rozwój społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography