English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Kałużny, Tadeusz (1959- ). Red., Przed Soborem Wszechprawosławnym
Found : 19
View:
1. 

Aneks 7 : Misja Kościoła prawosławnego we współczesnym świecie

Czarnomska, Beata. Tł.

Keywords: Synody i zjazdy kościelne , Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Aneks 9 : Regulamin organizacji i funkcjonowania Świętegoi Wielkiego Soboru Kościoła prawosławnego

Czarnomska, Beata. Tł.

Keywords: Synody i zjazdy kościelne , Kościół prawosławny , Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kościół prawosławny w drodze do Świętego i Wielkiego Soboru

Kałużny, Tadeusz (1959- )

Keywords: Prawosławie , Kościół prawosławny , Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wprowadzenie

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Czym jest sobór dla Kościoła? Perspektywa rzymskokatolicka

Glaeser, Zygfryd (1963- )

Keywords: Sobory , Synody i zjazdy kościelne , Kościół , Papież , Władza , Komunia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sobór i liturgia

Mieszczak, Stanisław (1953- )

Keywords: Sobory , Synody i zjazdy kościelne , Liturgia , Celebracja , Kościół

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Udział Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w przygotowaniach Soboru Wszechprawosławnego

Kuźma, Andrzej

Keywords: Sobór Wszechprawosławny , Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ekumeniczne nadzieje związane z Soborem Wszechprawosławnym

Ferdek, Bogdan (1956- )

Keywords: Sobór Wszechprawosławny , Kościół prawosławny , Dialog katolicko‑prawosławny , Eklezjologia , Ekumenizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kościół prawosławny wobec problemów współczesnego świata z perspektywy Soboru Wszechprawosławnego

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Sobór Wszechprawosławny , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wewnętrzne życie Kościoła prawosławnegow projektach dokumentów dla Soboru Wszechprawosławnego

Kuźma, Andrzej

Keywords: Sobór Wszechprawosławny , Kościół prawosławny , Autokefalia , Diaspora , Dyptychy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aneks 6 : Relacje Kościoła prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim

Kuźma, Andrzej. Tł.

Keywords: V Wszechprawosławna Konferencja Przedsoborowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Aneks 8 : Regulamin Wszechprawosławnych Konferencji Przedsoborowych

Kałużny, Tadeusz (1959- ). Tł.

Keywords: III Wszechprawosławna Konferencja Przedsoborowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czym jest sobór (Sobór Wszechprawosławny) dla Kościoła? Perspektywa prawosławna

Pańkowski, Jerzy

Keywords: Soborowość , Powszechność , Katolickość , Sobory

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sobór Wszechprawosławny w relacji do II Soboru Watykańskiego

Kita, Marek (1965- )

Keywords: Ekumenizm , Jedność Kościoła , Katolicyzm , Prawosławie , Reforma , Sobory

Find similar objects  |  Add to bibliography