English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później
Found : 36
View:
1. 

Wprowadzenie

Kita, Marek (1965- )

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jedność Kościoła a jedność w wierze.Od ekumenizmu idealistycznego do ekumenizmu realistycznego?

Kantyka, Przemysław

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ekumenizm „na luzie”…

Puślecki, Edward

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przyjazna współpraca i co dalej?

Paprocki, Henryk

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ekumeniczny potencjał doświadczenia nawrócenia

Wichary, Mateusz

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Blaski i cienie wychowania do ekumenizmu – refleksje z perspektywy mariawity

Mames, Tomasz Dariusz

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Possibilities and limits of ecumenical dialogues in the Slovak Republic

Procházka, Pavel

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi jedności chrześcijan

Grosfeld, Jan

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z ponadpółwiecznych doświadczeń ekumenisty…

Napiórkowski, Stanisław Celestyn

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Papież Franciszek wobec islamu. Nowe akcenty w dialogu z muzułmanami?

Wąs, Adam

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Owoce dialogu między chrześcijanami w tradycji kijowskiej: inicjatywy Wydawnictwa „Duch i Litera” oraz Centrum św. Klemensa

Vestel, Yuri

Keywords: Kościół katolicki , Jedność chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dyskusje nad Amoris laetitia

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) - nauczanie , Amoris laetitia , Rodzina - aspekt religijny , Małżeństwo , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography