English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Czarny-Drożdżejko, Elżbieta, Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie
Found : 6
View:
1. 

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dostosowania do dyrektywy europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przestępstwa prasowe : francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego / Elżbieta Czarny-Drożdżejko.

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych : (po nowelizacji)

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prawna regulacja dialogu w mediach publicznych na podstawie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Keywords: Misja publiczna , Radio , Telewizja , Abonament

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Keywords: Ustawa o radiofonii i telewizji , Komentarze i opracowania , Media , Radio , Telewizja

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta

Keywords: Ustawa medialna , Konwergencja mediów , Mass media

Find similar objects  |  Add to bibliography