English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Pisarek, Walery (1931-), Dwa zwierzęta
Found : 18
View:
1. 

Rzeczypospolita

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Moja i wspólna polszczyzna

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Język w mediach, media w języku

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Moja polszczyzna

Pisarek, Walery (1931- )

Keywords: Biografie , Język polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Troska o kulturę języka polskiego wczoraj i dziś

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

National Corpus of Polish and Great Dictionary of Polish : two leading projects of present-day Polish lexicography

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Prawo o języku w Polsce : komentarz do regulacji prawnej używania języka w Rzeczypospolitej Polskiej :aneks

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Terminologia nauk o mediach

Pisarek, Walery (1931- )

Keywords: Medioznawstwo , Mass media , Terminologia , Termin naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Medioznawcze dziedzictwo Zenona Klemensiewicza

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

National and/or language

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Od redaktora

Pisarek, Walery (1931- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Od redaktora

Pisarek, Walery (1931- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Człowiek i dzieło

Pisarek, Walery (1931- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Od obszczyny do kołchozu : z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy

Pisarek, Edward Władysław (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography