English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Stanaszek, Bogdan (1966-), Pilzno, 10 września 1820, Metryka przychodu gruntowego gminy podatkującej miasta Pilzna
Found : 20
View:
1. 

Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bm, 8 czerwca, Raport Tomasza Białkowskiego do Departamentu Wojskowego NKN Ekspozytura w Oświęcimiu z podróży do Tarnowa, Pilzna i Dębicy z opisem sytuacji po wyparciu wojsk rosyjskich

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pilzno, 11 października 1914, List K. Szczurkiewicza, komisarza wojskowego NKN do Departamentu Wojskowego NKN z opisem szkód wyrządzonych przez wojska węgierskie na przełomie wrzesnia i października 1914

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tarnów, 14 września 1772, Zarządzenie S. Kleczyńskiego, komisarza powiatu pilzneńskiego - wyzwanie do posłuszeństwa wobec władz austriackich, wypełniania powinności wobec wojska cesarskiego, utrzymania porządku

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Skład Rady Powiatowej w Pilźnie w latach 1867-1914

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nowy Korczyn, 1 września 1659, Postanowienie Sądu Grodzkiego Starościńskiego Nowego Miasta Korczyna w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Brzostek z zaległej dupli z roku 1651

Keywords: Brzostek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowy Korczyn, 1 września 1659, Postanowienie Sądu Grodzkiego Starościńskiego Nowego Miasta Korczyna w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Brzostek z zaległej sympli z roku 1652 i 1653

Keywords: Brzostek

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pilzno, 23 września 1771, Oblata dokumentu wydanego w obozie pod Białą 6 września 1771 przez Michała Jana hrabię Paca, starostę generalnego Wielkiego Księstwa Litewskiego zwalniającego powiat pilzneński z obciążeń na rzecz wojsk konfederackich

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pilzno, 1 VI 1787, Prawidła fasjonowania : opis pól z podziałem na niwy

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pilzno, 30 maja 1933, Odpowiedzi na ankietę nr 2 dotyczącą wyglądu wsi i możliwości ruchu letniskowego

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pilzno, 12 stycznia 1867, Spis uprawnionych do głosowania obywateli gminy i nieprzynależnych do niej

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego i komisarza wojskowego NKN w powiecie pilzneńskim w okresie I wojny światowej

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pilzno, 15 czerwca 1915, Odpowiedź Władysława Szczurkiewicza, komisarza wojskowego NKN na kwestionariusz Departamentu Wojskowego NKN w sprawie warunków panujących w powiecie pilzneńskim pod okupacją wojsk rosyjskich w 1914 i 1915 r.

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Pilzno, maj 1933, Ankieta Oddziału Geograficznego Ligi Morskiej i Kolonialnej wraz z Seminarium Geografii Fizycznej i Kartografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dotycząca zajęć mieszkańców i zabudowy

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Oświęcim, 20 czerwca 1915, Sprawozdanie Tomasza Pluty do NKN z objazdu w powiecie pilzneńskim : opis zniszczeń, rekwizycji i postawy wojsk rosyjskich wobec miejscowej ludności i sprawy legionów polskich

Stanaszek, Bogdan (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography