English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Grotowski, Piotr (1973-), Metagraphe in Byzantine Art
Found : 11
View:
1. 

Fotinus - Żywot Jana Postnika (Vita Ioannis Ieiunatoris episcopi Constantinopoleos, BHG II 893, CPG 7971)

Keywords: Przekłady , Jan IV Postnik (?-595) , Krytyka i interpretacja , Hagiografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Zakony , Dom zakonny , Doczesne dobra Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Vostocno-hristianskij simvolizm

Obolevitch, Teresa (1974- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Między Pragą, Budą i Asyżem : gotyckie malarstwo ścienne Johannesa Aquili z końca XIV w.

Tracz, Szymon (1973- )

Keywords: Historia sztuki , Malarstwo gotyckie , Malowidła ścienne , Aquila, Johannes

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przesłanki przedawnienia kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy cywilnej polskiej

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Przedawnienie kanoniczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zamieszkanie w prawie kanonicznym. Założenia i ewolucja koncepcji

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Zamieszkanie (domicilium) , Kan. 100 , 102–107 CIC/83 , Osoba fizyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Aktualny stan wiary : znaczenie pokolenia Jana Pawła II w czasie pontyfikatu Benedykta XVI

Karcz, Bolesław (1973- )

Keywords: Wiara , Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym a proboszczem w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Proboszcz , Zakony

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Upoważnienia habitualne (facultates habituales) – wprowadzenie do problematyki

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Kodeks , Kan. 132 , Upoważnienia habitualne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawno prównawczy do kan. 111 i kan. 112 CIC, zmienionych przez motu proprio papieża Franciszka De concordia inter Codices z 2016 roku

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Prawo kanoniczne , kan. 111 CIC/2016 , kan. 112 CIC/2016 , De concordia inter Codices z 31.05.2016

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zakres podmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia

Skonieczny, Piotr (1973- )

Keywords: Art. 4 dekretu ogólnego KEP z 13.03.2018 , Dane osobowe , Art. 91 RODO

Find similar objects  |  Add to bibliography