English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Borutka, Tadeusz (1953- ), "Apostolskość" i misja Kościoła
Found : 14
View:
1. 

Wstęp

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prymat pracy ludzkiej przed kapitałem

Borutka, Tadeusz (1953- )

Keywords: Nauczanie społeczne Kościoła , Praca , Ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chrześcijańskie wychowanie do pokoju

Borutka, Tadeusz (1953- )

Keywords: Pokój , Chrześcijanie , Nauczanie Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Realizacja eschatologicznej wizji człowieka - Homo viator

Ostrowski, Maciej (1952- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

"Być solą ziemi" : Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013 r.

Keywords: Akcja Katolicka , Kazania , Etyka chrześcijańska , Życie chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem : realizacja tego postulatu dziś i jutro

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności : w setną rocznicę encykliki Piusa X "Il fermo proposto"

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Upowszechnianie "opcji preferencyjnej na rzecz ubogich" powinnością całego ludu Bożego

Orzeszyna, Jan (1954- )

Keywords: Kazania , Dobroczynność

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna wyznawców Chrystusa

Orzeszyna, Jan (1954- )

Keywords: Ekologia , Chrześcijanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Nowe życie w Chrystusie" : Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa : materiały formacyjne na 2016 rok

Borutka, Tadeusz (1953- )

Keywords: Akcja Katolicka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wierzę w Syna Bożego : Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r.

Keywords: Akcja Katolicka , Kazania , Życie chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zadania świeckich w porządku doczesnym

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce : w dziesięciolecie istnienia Stowarzyszenia

Borutka, Tadeusz (1953- )

Find similar objects  |  Add to bibliography