English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Kantor, Robert (1970-), Nieważność wyroku : przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej
Found : 3
View:
1. 

Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku : V Ogólnopolskie Forum Sądowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim

Rozkrut, Tomasz (1963- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie kodeksu Jana Pawła II : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku : VI Ogólnopolskie Forum Sądowe

Rozkrut, Tomasz (1963- )

Keywords: Proces małżeński , Prawo kanoniczne , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography