English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to publication
Kijas, Zdzisław (1960-), Riconciliazione e impegno al dialogo nel pensiero di Giovanni Paolo II
Found : 29
View:
1. 

L'eecezionalita della religione cristiana

Kijas, Zdzisław (1960- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prima e dopo Assisi : cristianesimo, cultura, religioni

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

"Pamiętać" aby "uświęcać". Teologia chrześcijańskiej niedzieli

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Niedziela , Duchowość chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przyjaźń, która wychowuje

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Przyjaźń , Wychowanie , Wartości

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wprowadzenie

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Melancholia na drodze do duchowej doskonałości - noc duchowa

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Bóg , Religia , Melancholia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Realizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety źródłem nadziei dla współczesnego świata

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety , Charyzmat

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Godność człowieka i teologia

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Godność , Prawa człowieka , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kim jest człowiek? Stwórcza dynamika Boga : między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Kreacjonizm , Ewolucjonizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Człowiek jest "roz-mową" : wokół ekumenicznej antropologii

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Rozmowa , Antropologia ekumeniczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Charyzmat franciszkański a wyzwania XXI wieku

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Franciszkanie , Charyzmat

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp czyli co daje naszym rozmowom dialog z wiecznością?

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Słowo wstępne , Dialog

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kościół prawosławny wobec problemów współczesnego świata z perspektywy Soboru Wszechprawosławnego

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Sobór Wszechprawosławny , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Różaniec czyli ponad przymusem teraźniejszości

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Różaniec , Modlitwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele

Kijas, Zdzisław (1960- )

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) , Kościoł katolicki , Odnowa Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography