English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Duda, Małgorzata (1961-), Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
Found : 10
View:
1. 

Wsparcie rodziny : analiza w aspekcie pracy socjalnej

Młyński, Józef (1972- )

Keywords: Rodzina , Praca socjalna , Rodzicielstwo , Dzieci , Starość

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych

Młyński, Józef (1972- )

Keywords: Przemoc , Problemy społeczne , Rodzina , Praca socjalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O pracy socjalnej jako profesji i darze : [recenzja]

Tułowiecki, Dariusz (1974- )

Keywords: Praca socjalna , Recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa

Keywords: Rodzina , Socjologia , Przemoc w rodzinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wyzwania wychowawcze w rodzinie zastępczej

Duda, Małgorzata (1961- )

Keywords: Rodzina zastępcza , Funkcja opiekuńczo‑wychowawcza , Katolicka nauka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prekariat : perspektywa katolickiej nauki społecznej

Keywords: Polityka społeczna , Konferencje , Socjologia pracy , Wykluczenie społeczne , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Praca tymczasowa , Prekaryzacja pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Strong families - strong societes

Keywords: Rodzina , Socjologia , Konferencje , Przemoc w rodzinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rodzina między pracą a płacą : refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Laborem exercens , Rodzina , Praca , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa

Keywords: Dydaktyka , Języki obce , Nauczanie , Studia wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Uczciwa praca jako źródło utrzymania

Zwoliński, Andrzej (1957- )

Keywords: Praca socjalna , Katolicka nauka społeczna , Uczciwość , Społeczeństwo , Ubóstwo , Ewangelia

Find similar objects  |  Add to bibliography