English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Bibliografia
Found : 21
View:
1. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz Magdalena

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Na wojnie ze stereotypami : wyobrażenie pracowników socjalnych na temat pracy w środowisku wielokulturowym

Dudka, Klaudia

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gospodarstwa domowe osób starszych i ich sytuacja ekonomiczna

Ulman, Paweł

Keywords: Rodzina , Finanse , Ludzie starsi , Gospodarstwo domowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Transmisja wartości rodziny w perspektywie realizacji zrównoważonego rozwoju

Marczak, Łukasz

Keywords: Rodzina , Transmisja wartości , Zrównoważony rozwój , Etyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Definicja mniejszości narodowych i etnicznych w polskim prawodawstwie na tle rozwiązań międzynarodowych

Kurzępa, Elżbieta

Keywords: Rodzina , Mniejszości narodowe , Mniejszości etniczne , Grupa etniczna , Ochrona praw człowieka , Ustawa o mniejszościach narodowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ciocia i dziadek w rodzinie tradycyjnej : niezamężne i ludzie starzy na tle społeczności chłopskiej

Gapiński, Bartłomiej

Keywords: Rodzina , Tradycyjna społeczność wiejska , Kobiety , Kobiety niezamężne , Ludzie starsi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych na tle zmian politycznych w Polsce : przyczynek do dyskusji

Mazurkiewicz, Marek

Keywords: Mniejszości narodowe , Mniejszości etniczne , Wybory parlamentarne , Mniejszość niemiecka , Śląsk Opolski

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ imigracji na prawo: rozważania w kontekście prawodawstwa

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Migracja , Migracja zarobkowa , Imigracja , Zatrudnienie obcokrajowców , Polityka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polityka społeczna a problem emigracji zarobkowej Polaków

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Migracja , Sukcesje i spadki , Prawo europejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Imigracja , Polska , Prawo europejskie , Emigracja

Find similar objects  |  Add to bibliography