English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Mazurkiewicz, Marek, Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych na tle zmian politycznych w Polsce : przyczynek do dyskusji
Found : 14
View:
1. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Definicja mniejszości narodowych i etnicznych w polskim prawodawstwie na tle rozwiązań międzynarodowych

Kurzępa, Elżbieta

Keywords: Rodzina , Mniejszości narodowe , Mniejszości etniczne , Grupa etniczna , Ochrona praw człowieka , Ustawa o mniejszościach narodowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz Magdalena

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bibliografia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gospodarstwa domowe osób starszych i ich sytuacja ekonomiczna

Ulman, Paweł

Keywords: Rodzina , Finanse , Ludzie starsi , Gospodarstwo domowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Transmisja wartości rodziny w perspektywie realizacji zrównoważonego rozwoju

Marczak, Łukasz

Keywords: Rodzina , Transmisja wartości , Zrównoważony rozwój , Etyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Teoretyczno empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii

Salamon, Katarzyna Red.

Keywords: Tożsamość , Tożsamość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Solidarność w życiu publicznym

Zuziak, Władysław (1952- ) Red.

Keywords: Solidarność , Solidarność społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Katarzyna Labouré : życie i charyzmat

Szpoton, Szczepan (1983- ) Red.

Keywords: Katarzyna Labouré (święta ; 1806-1876)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rodzeństwo i jego odsłony

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Rodzeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Na wojnie ze stereotypami : wyobrażenie pracowników socjalnych na temat pracy w środowisku wielokulturowym

Dudka, Klaudia

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ciocia i dziadek w rodzinie tradycyjnej : niezamężne i ludzie starzy na tle społeczności chłopskiej

Gapiński, Bartłomiej

Keywords: Rodzina , Tradycyjna społeczność wiejska , Kobiety , Kobiety niezamężne , Ludzie starsi

Find similar objects  |  Add to bibliography