English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Ulman, Paweł, Zając, Magdalena. Gospodarstwa domowe osób starszych i ich sytuacja ekonomiczna
Found : 11
View:
1. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bibliografia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ciocia i dziadek w rodzinie tradycyjnej : niezamężne i ludzie starzy na tle społeczności chłopskiej

Gapiński, Bartłomiej

Keywords: Rodzina , Tradycyjna społeczność wiejska , Kobiety , Kobiety niezamężne , Ludzie starsi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz Magdalena

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Na wojnie ze stereotypami : wyobrażenie pracowników socjalnych na temat pracy w środowisku wielokulturowym

Dudka, Klaudia

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Transmisja wartości rodziny w perspektywie realizacji zrównoważonego rozwoju

Marczak, Łukasz

Keywords: Rodzina , Transmisja wartości , Zrównoważony rozwój , Etyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Definicja mniejszości narodowych i etnicznych w polskim prawodawstwie na tle rozwiązań międzynarodowych

Kurzępa, Elżbieta

Keywords: Rodzina , Mniejszości narodowe , Mniejszości etniczne , Grupa etniczna , Ochrona praw człowieka , Ustawa o mniejszościach narodowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych na tle zmian politycznych w Polsce : przyczynek do dyskusji

Mazurkiewicz, Marek

Keywords: Mniejszości narodowe , Mniejszości etniczne , Wybory parlamentarne , Mniejszość niemiecka , Śląsk Opolski

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzeństwo i jego odsłony

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Rodzeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography