English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Pięta, Dagmara, The idea of theology of film based on Krzysztof Kieślowski's works
Found : 79
View:
1. 

Image and man : correlations

Godawa, Marcin (1973- ), Red.

Keywords: Teologia , Filozofia , Religia , Miscellanea

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Islamophobia as a false image of Islam and a negative factor of intercultural dialogue

Žalec, Bojan (1966- )

Keywords: Islamophobia , Characteristics , Origins , Factors , Function , Ways

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Introduction

Godawa, Marcin (1973- ), Red.

Keywords: Introduction

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Wąchol, Grzegorz. Red.

Keywords: Człowiek , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kierkegaard and becoming an image of God

Žalec, Bojan (1966- )

Keywords: Kierkegaard , Becoming an image of God , Dimensions of human

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Konteksty religijności i rodziny

Borowska, Monika Red

Keywords: Religijność , Rodzina , Duchowość , Rozwój duchowy , Relacje z Bogiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Metaphor of the world as a print press in early modern polish sermons

Jungiewicz, Anna

Keywords: Polish sermons , Early Modern , Figurativeness , Image , Print press

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tobit, Tobiah, Angel Raphael and their message to modern education

Gerjolj, Stanko (1955- )

Keywords: Educator , Raphael , Tobiah , Adolescent , Family

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stigmatization of emotionality

Centa, Mateja (1983- )

Keywords: Emotions , Emotionality , Stigmatization , Women , Image

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Image of human person in totalitarian regimes

Martinjak Ratej, Ana

Keywords: Totalitarianism , Hannah Arendt , Human person , Human dignity

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spory o Rzeczpospolitą : przegląd wybranych dyskusji politycznych i ustrojowych w ostatnim stuleciu

Keywords: Polska , Polityka , Rządy , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kasata Towarzystwa Jezusowego - 1773 rok : zagadnienia wybrane

Królikowski, Janusz (1962- ) Red.

Keywords: Kasata jezuitów , Historia Kościoła , XVIII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. Cz. 2, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły

Tyrała, Robert (1965- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Jubileusz , Konferencje , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzeństwo i jego odsłony

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Rodzeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography