English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Krzywda, Józef (1943- ), Eucharystia i małżeństwo a wskazania adhortacji apostolskiej papieża Franciszka w Amoris laetitia
Found : 15
View:
1. 

Wprowadzenie do "Amoris laetitia" - pokłosie

Krzywda, Józef (1943- )

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) , Amoris laetitia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Amoris laetitia" : pokłosie

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) , Amoris laetitia , Małżeństwo , Rodzina , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Droga do Amoris laetitia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) , Amoris laetitia , Rodzina , Małżeństwo , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dyskusje nad Amoris laetitia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red. numeru

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) - nauczanie , Amoris laetitia , Rodzina - aspekt religijny , Małżeństwo , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Via caritatis sugerowanym kierunkiem recepcji nauczania papieża Franciszka w kontekście posynodalnej adhortacji Amoris laetitia

Michowicz, Przemysław

Keywords: Amoris laetitia , Miłosierdzie Boże , Pokuta , Pomoc duchowa , Ponowne zawarcie małżeństwa , Franciszek (papież ; 1936- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Reakcje biskupów na Amoris laetitia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Amoris laetitia , Nauczanie biskupów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Papież Franciszek i współczesność : z refleksji nad fenomenem komunikowania się

Misztal, Wojciech (1961- ). Red.

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) , Mass media , Komunikacja , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. Cz. 2, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły

Tyrała, Robert (1965- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Jubileusz , Konferencje , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Wąchol, Grzegorz. Red.

Keywords: Człowiek , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Konteksty religijności i rodziny

Borowska, Monika Red

Keywords: Religijność , Rodzina , Duchowość , Rozwój duchowy , Relacje z Bogiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

De Solipsismo

Dadaczyński, Jerzy (1959- ) Red.

Keywords: Solipsyzm , Filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Warunki dopuszczalności do sakramentów ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu małżeństwa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Prawo kanoniczne , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Uniwersytet wobec uniwersum

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Uniwersytety , Uczelnie , Nauka , Nauka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spory o Rzeczpospolitą : przegląd wybranych dyskusji politycznych i ustrojowych w ostatnim stuleciu

Keywords: Polska , Polityka , Rządy , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kasata Towarzystwa Jezusowego - 1773 rok : zagadnienia wybrane

Królikowski, Janusz (1962- ) Red.

Keywords: Kasata jezuitów , Historia Kościoła , XVIII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography