English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Scola, Angelo (1941- ), "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź na przeciw ubogim" (Orędzie na Światowy Dzień pokoju 1993 r.) : ciągłość nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka o Kościele dla ubogich
Found : 14
View:
1. 

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata : 40 lat od wyboru na Stolicę św. Piotra kard. Karola Wojtyły metropolity krakowskiego

Tyrała, Robert (1965- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Konferencje , Papieże , Magisterium, , Kościół katolicki , Doktryny , Problemy społeczne - Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. Cz. 2, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły

Tyrała, Robert (1965- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Jubileusz , Konferencje , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Miłość pasterska jako rdzeń tożsamości kapłana i odpowiedź na współczesne wyzwania według Pastores dabo vobis

Bagnasco, Angelo (1943- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Pasterze , Aktualność przesłania , Sekularyzm , Powołanie kapłańskie , Pasterska miłość , Krzew gorejący , Wieczernik

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Odnowisz oblicze ziemi : dziedzictwo nie jest umierającą przeszłością

Valdés, Dagoberto (1955- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Nauczania , Komunizm , Przeszłość , Filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Naukowe convivium po 40 latach

Mielec, Bogusław (1964- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Kard. Karol Wojtyła , 40 lat wyboru , Kraków , Rzym , Tologiczny sens zmiany świata , Perspektywa metodologii nakowej , Convivium

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

"Nikomu nie godzi się trwać w beszczynności w tym wspaniałym i dramatycznym momencie dziejowym" (Christifideles laici, nr 3) : aktualna rola świeckich katolików w Kościele i świecie

Anderson, Carl (1951- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Rycerze Kolumba , Christifideles Laici , Świeccy , Europa , Świat , Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , Małżeństwo , Rodzina , Życie społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Relektura eklezjalnego i społecznego znaczenia encykliki Veritatis splendor

Weigel, George (1951- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Veritatis splendor , Nauczanie o Kościele , Nauka społeczna Kościoła , Reguły życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Habemus papam! Czterdziesta rocznica wyboru Jana Pawła II

Pennacchio, Salvatore

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

"Będziecie światłem wśród mroków, jeśli oświeci Was Chrystus" (Bogota, 1986 r.) : Światowe Dni Młodzieży jako wkład św. Jana Pawła II w chrześcijańską formację młodych

Ryłko, Stanisław (1945- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Światowe Dni Młodzieży , Przyszłość Kościoła , Przyszłość świata , Papieskie listy do młodych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

"Ewolucja naukowa i techniczna, która chciałaby obejść się bez wartości etycznych, stopniowo zwróci się przeciwko przeznaczeniu samego człowieka" (Orędzie na Światową Konferencję UNESCO, Meksyk 1982, nr 5) : aktualność papieskiej wizji kultury i nauki wobec zagrożeń transhumanizmu

Nowak, Wojciech

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Ewolucja naukowa , Ewolucja techniczna , Wartości etyczne , Przeznaczenie człowieka , Papieska wizja kultury , Zagrożenia transhumanizmu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Słowo na zakończenie

Szuta, Agata

Keywords: Zakończenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Jędraszewski, Marek (1949-)

Keywords: Wstęp , Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pontyfikat dialogu

Zegzda, Leszek (1958- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005) , Ekumenizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Podsumowanie

Zyzak, Wojciech (1969-)

Keywords: Podsumowanie , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) -- rocznice

Find similar objects  |  Add to bibliography