English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Bobko, Aleksander (1960- ), Refleksje na 40-lecie Wydziału Filozoficznego UPJPII
Found : 82
View:
1. 

Charakterystyka jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Trombik, Kamil

Keywords: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie , Wydział Filozoficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie

Jagiełło, Jarosław (1958- ). Red.

Keywords: Filozofia , Księgi pamiątkowe , Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) , Wydział Filozofii

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zaufanie i przestrzeń wolności

Tischner, Józef (1931-2000)

Keywords: Wydział Filozofii , Wojtyła, Karol (1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

De Solipsismo

Dadaczyński, Jerzy (1959- ) Red.

Keywords: Solipsyzm , Filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Samotny geniusz : ksiądz profesor Aleksander Usowicz

Makselon, Józef (1950- )

Keywords: Usowicz, Aleksander (1912-2002) , Geniusz , Osobowość , Psychologia religii , Samotność

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Człowiek w relacji do... : rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej

Wąchol, Grzegorz. Red.

Keywords: Człowiek , Antropologia filozoficzna , Teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konteksty religijności i rodziny

Borowska, Monika Red

Keywords: Religijność , Rodzina , Duchowość , Rozwój duchowy , Relacje z Bogiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jak rodziła się filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie? : zarys historyczny do roku 1991

Trombik, Kamil

Keywords: Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) , Wydział Filozofii , Historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wprowadzenie

Jagiełło, Jarosław (1958- ). Red.

Keywords: Wprowadzenie , Dedykacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prawa człowieka, prawa narodów

Zarębianka, Zofia (1958- ) Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005)-nauczania , Prawa człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uniwersytet w czasach bezmyślności

Gadacz, Tadeusz (1955- )

Keywords: Uniwersytety , Uczelnie wyższe , Myślenie krytyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego

Lenartowicz, Piotr (1934-2012)

Keywords: Pluralizm , Filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ateizm jako intuicja negatywna

Hołda, Miłosz (1979- )

Keywords: Teizm , Ateizm , Intuicja , Różnorodność religijna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Granice hermeneutyki

Tarnowski, Karol (1937- )

Keywords: Hermeneutyka , Istnienie jednostkowe , Objawienie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pogrzeb w prawie kanonicznym i prawie świeckim

Kruk, Elżbieta Red.

Keywords: Pogrzeb , Prawo , Prawo kanoniczne , Legislacja

Find similar objects  |  Add to bibliography