English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Napiórkowski, Andrzej (1962- ), Wprowadzenie
Found : 53
View:
1. 

Chrześcijaństwo etiopskie

Chojnacki, Marek (1966- )

Keywords: Historia Kościoła , Historia starożytna , Etiopia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Między ekumenizmem a konwertyzmem : Kościół rzymskokatolicki a Kościół anglikański

Napiórkowski, Andrzej (1962- )

Keywords: Dialog ekumeniczny , Kościół rzymskokatolicki , Kościół anglikański

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Aktualność encykliki Redemptoris missio

Morawa, Józef (1950- )

Keywords: Encykliki , Redemptoris missio , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Liturgia rękojmią ekumenicznej missio Ecclesiae

Sielepin, Adelajda (1959- )

Keywords: Ekumenizm , Katechumenat , Nawrócenie , Formularze mszalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Misja Kościoła a dialog ekumeniczny

Kamykowski, Łukasz (1951- )

Keywords: Ekumenizm , Dialog , Misja Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae

Keywords: Ekumenizm , Dialog międzyreligijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae - recenzja]

Wąsek, Damian (1977- )

Keywords: Recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wprowadzenie do książki : Coś więcej niż materialność

Napiórkowski, Andrzej (1962- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp : Skarby Kościoła

Zyzak, Wojciech (1969- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Die Freiheit als Siensweise des Guten

Bobko, Aleksander (1960- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Media, kultura, dialog : w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego

Keywords: Życiński, Józef (1948-2011) - krytyka i interpretacja , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Słowo Rektora UPJPII w Krakowie

Zuziak, Władysław (1952- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem

Napiórkowski, Andrzej (1962- )

Keywords: Królestwo Boże , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzina między pracą a płacą : refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Laborem exercens , Rodzina , Praca , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography