English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Nuzzo, Beata, Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego – doświadczenie włoskie
Found : 12
View:
1. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Imigracja , Polska , Prawo europejskie , Emigracja

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Imigracja do Polski w świetle danych statystycznych

Ćwiek, Małgorzata

Keywords: Imigracja , Polska , Rynek pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Migracja , Migracja zarobkowa , Imigracja , Zatrudnienie obcokrajowców , Polityka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Naród , Obywatelstwo , Karta Polaków , Społeczność

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych

Moras, Małgorzata

Keywords: Klauzula społeczna , Zamówienia publiczne , Cudzoziemcy , Uchodźcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Muzułmanie , Organizacje religijne , Wolność religijna , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa

Ogrodnik-Kalita, Agnieszka

Keywords: Cudzoziemcy , Zezwolenie na pobyt , Małżeństwo fikcyjne , Prawo cywilne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ imigracji na prawo: rozważania w kontekście prawodawstwa

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dyskusje nad Amoris laetitia

Kroczek, Piotr (1975- ). Red. numeru

Keywords: Franciszek (papież ; 1936- ) - nauczanie , Amoris laetitia , Rodzina - aspekt religijny , Małżeństwo , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography