English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Mazur, Jan (1955- ), Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania
Found : 11
View:
1. 

Słowo wprowadzające

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Emigracja , Imigracja , Polska , Prawo europejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Imigracja do Polski w świetle danych statystycznych

Ćwiek, Małgorzata

Keywords: Imigracja , Polska , Rynek pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego – doświadczenie włoskie

Nuzzo, Beata

Keywords: Uchodźcy , Imigracja , System ochrony , Azyl , SPRAR

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna

Butrymowicz, Magdalena

Keywords: Naród , Obywatelstwo , Karta Polaków , Społeczność

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Muzułmanie , Organizacje religijne , Wolność religijna , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa

Ogrodnik-Kalita, Agnieszka

Keywords: Cudzoziemcy , Zezwolenie na pobyt , Małżeństwo fikcyjne , Prawo cywilne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rodzina, ekonomia i migracja ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Rodzina , Ekonomia , Finanse , Polityka rodzinna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych

Moras, Małgorzata

Keywords: Klauzula społeczna , Zamówienia publiczne , Cudzoziemcy , Uchodźcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Butrymowicz Magdalena. Red.

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Polityka społeczna a problem emigracji zarobkowej Polaków

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Migracja , Sukcesje i spadki , Prawo europejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography