English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Rafalska, Elżbieta, Prekariat w perspektywie wyzwań i zadań stojących przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Found : 13
View:
1. 

Prekariat : perspektywa katolickiej nauki społecznej

Keywords: Polityka społeczna , Konferencje , Socjologia pracy , Wykluczenie społeczne , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Praca tymczasowa , Prekaryzacja pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Fenomen prekariatu jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej

Hrynkiewicz, Józefina

Keywords: Kościół katolicki , Konferencje , Polityka społeczna , Wykluczenie społeczne , Doktryna społeczna , Prekaryzacja pracy , Socjologia pracy , Praca tymczasowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prekariat w USA w aspekcie medialno-akademickim: wyzwanie dla katolickiej nauki społecznej

Bagiński, Marian

Keywords: Kościół katolicki , Konferencje , Polityka społeczna , Wykluczenie społeczne , Doktryna społeczna , Prekaryzacja pracy , Socjologia pracy , Praca tymczasowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prekariat – nowa postać proletariatu?

Marczak, Łukasz

Keywords: Konferencje , Socjologia pracy , Praca tymczasowa , Wykluczenie społeczne , Prekaryzacja pracy , Polityka społeczna , Kościół katolicki , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pracownik jako ofiara niesprawiedliwości w ujęciu katolickiej nauki społecznej

Zwoliński, Andrzej (1957- )

Keywords: Konferencje , Wykluczenie społeczne , Polityka społeczna , Prekaryzacja pracy , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Socjologia pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Uwagi historyka o badaniach katolickiej nauki społecznej nad współczesnym prekaryzmem

Złotkowski, Dariusz

Keywords: Konferencje , Socjologia pracy , Prekaryzacja pracy , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Polityka społeczna , Wykluczenie społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O dwóch problemach katolickiej nauki społecznej (uwagi historyka myśli politycznej)

Szlachta, Bogdan

Keywords: Konferencje , Socjologia pracy , Wykluczenie społeczne , Polityka społeczna , Prekaryzacja pracy , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prekariat: znaczenie, przyczyny i skutki

Wielecki, Krzysztof

Keywords: Wykluczenie społeczne , Polityka społeczna , Prekaryzacja pracy , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Konferencje , Socjologia pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prekariat a prawa człowieka

Lipowicz, Irena

Keywords: Konferencje , Socjologia pracy , Doktryna społeczna , Kościół katolicki , Praca tymczasowa , Prekaryzacja pracy , Polityka społeczna , Wykluczenie społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Od proletariatu do prekariatu. Refleksje na kanwie społecznej troski COMECE

Mazurkiewicz, Piotr

Keywords: Prekaryzacja pracy , Wykluczenie społeczne , Polityka społeczna , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Konferencje , Socjologia pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Czy naprawdę nowa i niebezpieczna klasa? Wprowadzenie

Mazur, Jan (1955- )

Keywords: Socjologia pracy , Doktryna społeczna , Kościół katolicki , Praca tymczasowa , Wykluczenie społeczne , Prekaryzacja pracy , Konferencje , Polityka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prekaryzm: kilka uwag filozofa kultury

Jaroszyński, Piotr

Keywords: Wykluczenie społeczne , Polityka społeczna , Prekaryzacja pracy , Praca tymczasowa , Kościół katolicki , Doktryna społeczna , Konferencje , Socjologia pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prekaryjna praca kwestią społeczną?

Keywords: Prekaryzacja pracy , Kościół katolicki , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography