English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Berlińska, Justyna, Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej
Found : 73
View:
1. 

Centrum integracji społecznej jako element ekonomii społecznej wspierający osoby uzależnione od alkoholu w ich powrocie na rynek pracy

Klimek, Jan (teologia)

Keywords: Alkoholizm , Praca , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wsparcie psychologiczno-pastoralne wobec osób uzależnionych od alkoholu

Dziedzic, Jan (1961- )

Keywords: Alkoholizm , Wsparcie społeczne , Duszpasterstwo trzeźwości

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu jako przykład wyzwań pastoralnych podejmowanych w trosce o osoby społecznie wykluczone

Klimek, Jan (teologia)

Keywords: Duszpasterstwo trzeźwości , Rekolekcje , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu

Chodorowicz, Wojciech

Keywords: Alkoholizm , Leczenie , Prawo w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Problem alkoholu w życiu człowieka i ekologia ludzka

Brusiło, Jerzy (1961- )

Keywords: Alkoholizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ czynników religijnych na terapię uzależnień

Wąchol, Grzegorz

Keywords: Alkoholizm , Uzależnienie , Leczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gdy alkohol staje się problemem

Tomaszewska, Olga

Keywords: Alkoholizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uzależnienia –postępowanie, pomoc, wsparcie

Kowal, Andrzej

Keywords: Alkoholizm , Leczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czy człowiek zniewolony nałogiem może przystępować do Eucharystii?

Stec, Tomasz (1985- )

Keywords: Eucharystia , Alkoholizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wprowadzenie

Dziedzic, Jan (1961- )

Keywords: Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Chrześcijańskie wychowanie wsparciem dla uzależnionych : koncepcje ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie

Ostrowski, Maciej (1952- )

Keywords: Blachnicki, Franciszek (1921-1987) - nauczania , Uzależnienie , Psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Miłosierdzie wobec osób uzależnionych : garść refleksji kapelana oddziału odwykowego w kontekście Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia

Żak, Mirosław (1959- )

Keywords: Uzależnienie , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Znaczenie duchowości w pracy z osobami uzależninymi od alkoholu

Ciepielski, Artur

Keywords: Uzależnienie , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Alkoholowy zespół płodowy – FAS

Katarzyńska, Agnieszka

Keywords: Płodowy zespół alkoholowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dorosłe dzieci alkoholików

Bielarczyk, Katarzyna

Keywords: Dorosłe dzieci alkoholików

Find similar objects  |  Add to bibliography