English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Majer, Piotr (1965- ), Rozeznanie oceniające
Found : 74
View:
1. 

Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa : odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 [par.] 3)

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Adopcja

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Metryka chrztu do zawarcia małżeństwa

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Małżeństwa mieszane : wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Administracja kościelna , Małżeństwa mieszane

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prawo kanoniczne a zgorszenie

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Zgorszenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Małżeństwo , Prawo kanoniczne , Prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kompetencja procesowa w kontekście sytuacji Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Unieważnienie małżeństwa , Diecezja Bielsko-Żywiecka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Urlop zdrowotny proboszcza

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Najświętszy Sakrament , Eucharystia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zmiana nazwiska w księgach kościelnych

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przymus i bojaźń jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983 - 2010

Kantor, Robert (1970- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Unieważnienie małżeństwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nierozerwalność w kontekście przygotowania kanonicznego do małżeństwa

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Małżeństwo , Prawo kanoniczne , Nierozerwalność małżeństwa

Find similar objects  |  Add to bibliography