English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Witko, Andrzej (1966- ), Bogactwo Bożego Miłosierdzia
Found : 33
View:
1. 

Tajemnica Bożego Miłosierdzia : 1001 faktów

Szweda, Piotr (1976- )

Keywords: Faustyna Kowalska (św. ; 1905-1938) , Miłosierdzie , Kult , Jezus Miłosierny (obraz)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Odsłony miłosierdzia

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Miłosierdzie , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Art in the time of El Greco

Witko, Andrzej (1966- ). Red.

Keywords: Greco, El (1541-1614) , Rzeźba , Architektura

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica

Witko, Andrzej (1966- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Pedagogika społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Starość : problem czy szansa? : refleksja pastoralnoteologiczna

Dziedzic, Jan (1961- ). Red.

Keywords: Starość

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością

Szczupał, Bernadeta. Red.

Keywords: Studenci niepełnosprawni , Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? : polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia

Napiórkowski, Andrzej (1962- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Faustyna Kowalska (św. ; 1905-1938) , Miłosierdzie Boże

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

World Youth Days : a testimony to the hope of young people

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Młodzież , Światowe Dni Młodzieży

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tato gdzie jesteś?

Zwoliński, Andrzej (1957- )

Keywords: Ojcostwo , Dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Choroby , Śmierć , Umieranie

Find similar objects  |  Add to bibliography