English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Wolak, Zbigniew (1957- ), Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią
Found : 17
View:
1. 

Życie i dzieło Galileusza

Sierotowicz, Tadeusz M.

Keywords: Galilei, Galileo (1564-1642) - krytyka i interpretacja , Historia nauki , Filozofia nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Galileuszowe ćwiczenia z retoryki i dialektyki - ćwiczenie drugie : swada o księdze

Sierotowicz, Tadeusz M.

Keywords: Galilei, Galileo (1564-1642) - krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Drogi nadziei

Keywords: Nadzieja , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rodzina między pracą a płacą : refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Laborem exercens , Rodzina , Praca , Doktryna społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jan Paweł II Posługa myślenia. T. 2

Kastelik, Bogusław. Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - poezja , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II

Mazur, Jan (1955- ). Red.

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Encyklika Centesimus annus , Rozwój społeczny , Encykliki społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filozofia na styku nauki i techniki : [recenzja]

Polak, Paweł (1976- )

Keywords: Recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Twarze świętości

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Świętość , Chrześcijaństwo , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Odsłony miłosierdzia

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Miłosierdzie , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nauka poza kontekstem uzasadnienia : [recenzja]

Polak, Paweł (1976- )

Keywords: Filozofia nauki , Filozofia informatyki , Racjonalność , Recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problem relacji między nauką a religią w OBI

Obolevitch, Teresa (1974- )

Keywords: Nauka a religia , Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prawa człowieka, prawa narodów

Keywords: Jan Paweł II (papież ;1920-2005)-nauczania , Prawa człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Między mikroświatem a makroświatem

Grygiel, Wojciech (1969- )

Keywords: Filozofia fizyki , Mechanika kwantowa , Ontologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Między wykluczeniem a dobrobytem : refleksja nad społeczną myślą encykliki Centesimus annus Jana Pawła II

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Centesimus annus , Etyka , Etyka społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jak drukowano Sidereus Nuncius : [recenzja]

Sierotowicz, Tadeusz M.

Keywords: Recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography