English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Potoczny, Mateusz, Metodologia nauczania języka syryjskiego w Ekumenicznym Instytucie Badawczym św. Efrema w Kottayam (Indie) (komunikat)
Found : 52
View:
1. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Niektóre współczesne ośrodki nauki języka syriackiego (Anglia, Włochy, Liban i Indie) (komunikat)

Żelazny, Jan (1965- )

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ksiądz Adolf Hytrek (1853–1899), zapomniany badacz wczesnego chrześcijaństwa (komunikat)

Sałaj, Bartosz

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Twarze świętości

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Świętość , Chrześcijaństwo , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rzym w sercu, serce w Rzymie. Mecenat naukowy arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w latach 1901‒1923

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Działalność naukowa ks. Władysława Żyły na uniwersytecie we Lwowie. Zarys zagadnienia

Siwek, Agnieszka

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wokół oddziaływania tekstu biblijnego

Pindel, Roman (1958- ). Red.

Keywords: Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła

Keywords: Profesja zakonna , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historyczno-filologiczne spojrzeniena epigraficzne świadectwa kultu Eulalii z Meridy

Małocha, Joanna

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Późnoantyczne „chrześcijańskie” artefakty magiczne – kilka uwag

Dekert, Tomasz

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography