English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Koszarek, Tomasz, Plagi jako anty-kreacja. Odwrócony porządek stwarzania w kapłańskim opisie znaków egipskich
Found : 75
View:
1. 

Wokół oddziaływania tekstu biblijnego

Pindel, Roman (1958- ). Red.

Keywords: Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Pindel, Roman (1958- )

Keywords: Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Krytyka retoryczna mowy świętego Pawła przed królem Agryppą II (Dz 26)

Żółtaszek, Kamil

Keywords: Święty Paweł , Agryppa , Rozprawa , Mowa , Retoryka , Krytyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Płaczmy przed Panem. Psalm 95 na romańskiej iluminacji z St Albans

Budyta, Monika

Keywords: Psalmy , Psałterz z St Albans , Iluminacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Lilit w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe

Wierzbicka, Kamila

Keywords: Lilit , Lamasztu , Gilgamesz , Nocna wiedźma , Feminizm , Izrael , Edom , Pierwsza żona Adama

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Specyfika judaizmu diaspory żydowskiej na przykładzie teologii IV Księgi Sybilliańskiej

Miduch, Maria

Keywords: IV Księga Sybilliańska , Apokaliptyka , Eschatologia , Diaspora grecka , Judaizm hellenistyczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Epistografia 1 Mch

Puchała, Seweryn

Keywords: Epistografia , Epistolografia , Komunikacja , List , Machabeusze

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła

Keywords: Profesja zakonna , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ap 2, 1–7: List do Kościoła w Efezie. Propozycja struktury retorycznej

Mazur, Roman

Keywords: Apokalipsa , Listy do 7 Kościołów , List do Kościoła w Efezie , Krytyka tekstualna , Gatunek literacki , Struktura retoryczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Znaczenie wiary dla małżeństwa : w kierunku zmiany prawa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Twarze świętości

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Świętość , Chrześcijaństwo , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bramy prawdy i wiary : Benedykt XVI o mediach

Keywords: Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , Benedykt XVI (papież ; 1927-) - nauczanie , Konferencje , Mass media - aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography