English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Siwek, Agnieszka, Działalność naukowa ks. Władysława Żyły na uniwersytecie we Lwowie. Zarys zagadnienia
Found : 41
View:
1. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z Tarnopola do Faras. Życie i działalność naukowa prof. Kazimierza Michałowskiego

Kościółek, Łukasz

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rzym w sercu, serce w Rzymie. Mecenat naukowy arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w latach 1901‒1923

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Argumentacja i przykład jako podstawowe narzędzia dydaktyczne służące ukształtowaniu wczesnochrześcijańskiego vir bonus w świetle O wychowaniu dzieci Jana Chryzostoma. Zarys zagadnienia

Dusik-Krupa, Ewa

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Historyczno-filologiczne spojrzeniena epigraficzne świadectwa kultu Eulalii z Meridy

Małocha, Joanna

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Późnoantyczne „chrześcijańskie” artefakty magiczne – kilka uwag

Dekert, Tomasz

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII–VIII w.)

Janicki, Jan Józef (1946- )

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Odkrycia badawcze z zakresu archeologii chrześcijańskiej w listach pasterskich i dziełach abp. Józefa Bilczewskiego

Bogusz, Kamil

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ksiądz Eustachy Skrochowski (1843–1895) jako badacz starożytności chrześcijańskiej

Sanak, Marcin

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

W Dalmacyi i Czarnogórze Marcina Czermińskiego jako przykład zainteresowania antykiem chrześcijańskim w drugiej połowie XIX wieku

Sędłak, Marlena

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niektóre współczesne ośrodki nauki języka syriackiego (Anglia, Włochy, Liban i Indie) (komunikat)

Żelazny, Jan (1965- )

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ksiądz Adolf Hytrek (1853–1899), zapomniany badacz wczesnego chrześcijaństwa (komunikat)

Sałaj, Bartosz

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography