English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Bogusz, Kamil, Odkrycia badawcze z zakresu archeologii chrześcijańskiej w listach pasterskich i dziełach abp. Józefa Bilczewskiego
Found : 49
View:
1. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rzym w sercu, serce w Rzymie. Mecenat naukowy arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w latach 1901‒1923

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ksiądz Eustachy Skrochowski (1843–1895) jako badacz starożytności chrześcijańskiej

Sanak, Marcin

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Działalność naukowa ks. Władysława Żyły na uniwersytecie we Lwowie. Zarys zagadnienia

Siwek, Agnieszka

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z Tarnopola do Faras. Życie i działalność naukowa prof. Kazimierza Michałowskiego

Kościółek, Łukasz

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

W Dalmacyi i Czarnogórze Marcina Czermińskiego jako przykład zainteresowania antykiem chrześcijańskim w drugiej połowie XIX wieku

Sędłak, Marlena

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII–VIII w.)

Janicki, Jan Józef (1946- )

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Późnoantyczne „chrześcijańskie” artefakty magiczne – kilka uwag

Dekert, Tomasz

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Historyczno-filologiczne spojrzeniena epigraficzne świadectwa kultu Eulalii z Meridy

Małocha, Joanna

Keywords: Chrześcijaństwo , Kościół pierwotny , Starożytność

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nabil Selim Atalla, Illustrations from Coptic Monuscripts, Lehnert & Landrock, Cairo 2000, ss. 240 – omówienie

Małocha, Joanna

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niektóre współczesne ośrodki nauki języka syriackiego (Anglia, Włochy, Liban i Indie) (komunikat)

Żelazny, Jan (1965- )

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Metodologia nauczania języka syryjskiego w Ekumenicznym Instytucie Badawczym św. Efrema w Kottayam (Indie) (komunikat)

Potoczny, Mateusz

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wprowadzenie do pracy nad tekstem historycznym i liturgicznym (chronologia, jednostki mierzenia czasu, kalendarz, systemy datowania)

Tuszewska, Bożena

Keywords: Starożytność , Kościół pierwotny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography